Įmonės socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė

Mokslininkai nagrinėdami vartotojų ir įmonės socialinės atsakomybės sąsajas atskleidė teigiamas ir neigiamas to puses. Tyrimais atskleista, kad kompanijos, kurios veikia socialiai atsakingai sulaukia daugiau susidomėjimo iš vartotojų bei verslo investuotojų. Socialiai atsakingos įmonės kuria pasitikėjimą ir taip įgauna vartotojų lojalumą (Bello, 2016). Taip pat, informacija apie kompanijos įsitraukimą į socialiai atsakingas veiklas didina vartotojų teigiamą požiūrį į kompaniją ir/ar jos prekės ženklą. Vartotojai veikiami išorinių ir vidinių veiksnių susiformuoja savo požiūrį į organizaciją ir tai išlieka ilgą laiką bei yra sunkiai keičiamas. Vartotojo požiūris daro įtaką jo priimamiems sprendimais ir gyvenimo būdui (Bello, 2016) Taigi, socialinė veikla kuria vartotojui asociacijas apie įmonę. Atsiranda vartotojų suvokimas apie kompanijos teikiamas paslaugas ir kompanija suvokiama, kaip atsižvelgianti į visuomenės lūkesčius.

Atlikti tyrimai atskleidė:

  • Vartotojai rodo palankumą pirkdami produktus iš tų kompanijų, kurios yra socialiai atsakingos.
  • Vartotojai domisi įmonės socialine atsakomybe ir tai yra vienas iš kriterijų, kodėl iš įmonės perkama.
  • Vartotojai pasiryžę mokėti aukštesnę kainą už produktus tos įmonės, kuri yra socialiai atsakinga.
  • Teigiamas įmonės socialinės atsakomybės suvokimas didina klientų pasitikėjimą (Bello, 2016).

Tačiau yra ir kita socialinės atsakomybės ir vartotojo sąsajų pusė:

  • Vartotojai daugiausia nežino ir jiems trūksta informacijos apie įmonės socialinę atsakomybę. Jie turi labai mažai žinių apie tai, kurios įmonės yra įsipareigojusios būti socialiai atsakingos, kurios ne. Mauricienės (2014) atliktas tyrimas parodė, kad  Lietuvos įmonės puoselėja socialinę atsakomybę, tačiau vis dėlto nemažai apklaustųjų apie tai nežino. Tai patvirtina faktą, kad Lietuvoje ši informacija per mažai viešinama.
  • Vartotojai labiau reaguoja į tradicinius sprendimo priėmimo kriterijus, kaip produkto savybės, kaina, patogumas nei į įmonės socialinę atsakomybę (Boccia, 2013).
  • Vartotojai palaiko tai, kas pačiai įmonei yra aktualu.
  • Vartotojai būna pasiryžę nubausti įmones, kurios nenuoširdžiai dalyvauja socialiniuose projektuose (Bello, 2016).
  • Darbuotojai vertina įmones teigiamas vidinis naudas, kaip mokymai ir kvalifikacijos kėlimas.

Taigi, remiantis šiais tyrimų rezultatais yra sunku padaryti bendrą išvadą apie vartotojų suvokimą ir jų įsitraukimą į įmonės socialinę veiklą. Tačiau akivaizdu, kad vienaip ar kitaip įmonės socialinė atsakomybė veikia vartotojų elgseną.

Negalima paneigti, kad socialinė atsakomybė įmonei atneša naudos iš verslo pusės. Dalyvavimas socialinėse veiklose suteikia įmonėms galimybę prisidėti  prie bendros visuomenės gerovės, o tuo pačiu kuria teigiama įvaizdį apie save suinteresuotųjų akyse. Įmonės socialinė atsakomybė kelia pasitikėjimą, vartotojų pasitenkinimą, sužadina norą pirkti ir didina lojalumą. `

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn