Rėmimo samprata – marketingo komplekso elementas

reklaminiai sukiai

Rėmimo samprata – marketingo komplekso elementas

Rėmimas – tai rinkodaros komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, kuriais numatytos asmenų grupes informuojamos ir skatinamos pirkti.

Rėmimo funkcijos:

 • informuoti numatytas asmenų grupes apie įmonės pasiūlymus,
 • skatinti jais pasinaudoti.

Rėmimo kompleksą sudaro:

 • Pardavimo skatinimas (sales promotion).
 • Asmeninis pardavimas (personal selling).
 • Ryšiai su visuomene.
 • Tiesioginė rinkodara (direct marketing).

Advertising – Reklama

 • Print and broadcast ads – spausdintine reklama
 • Packaging inserts – ipakavimas
 • Motion pictures – filmuota medžiaga
 • Brochures and booklets – brošiuros, katalogai ir kt.
 • Posters – plakatai
 • Billboards – reklamos skydai/lauko reklama
 • POP (point of purchase) displays – lokalus pardavimai
 • Logos – logotipai
 • Videotapes – vaizdo irašai

Sales Promotion – Pardavimo skatinimas

 • Contests, games, sweepstakes – konkursai, žaidimai, loterijos
 • Premiums – premijos
 • Sampling – pavyzdžiai
 • Trade shows, exhibits – pasirodymai, parodos
 • Coupons – kuponai
 • Rebates – nuolaidos
 • Entertainment – koncertai, pramoginiai pasirodymai
 • Continuity programs – testines programos

Public Relations – Ryšiai su visuomene

 • Press kits – informaciniai straipsniai/pranešimai
 • Speeches – viešos kalbos
 • Seminars – seminarai
 • Annual reports – metines ataskaitos
 • Charitable donations – labdara
 • Publications – leidiniai
 • Community relations – bendruomenes santykiu kurimas
 • Lobbying – lobizmas
 • Identity media – individualizuota žiniasklaida
 • Company magazine – organizacijos laikraštis

Personal Selling – Asmeninis pardavimas

 • Sales presentations – pardavimo pristatymai
 • Sales meetings – pardavimo susitikimai
 • Incentive programs – pardavimo skatinimo programos
 • Samples – pavyzdžiai
 • Fairs and trade shows – muges ir pardavimo pasirodymai

Direct Marketing – Tiesiogine rinkodara

 • Catalogs – katalogai
 • Mailings – ,,mailingas”
 • Telemarketing – tele-rinkodara
 • Electronic shopping – el.prekyba
 • TV shopping – TV prekyba
 • Fax mail – fakso pranešimai
 • E-mail – el.paštas
 • Voice mail – balso paštas
 • Blogs – ,,blogai” (tinklarašciai)
 • Websites – internetiniai puslapiai
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn