Ryšių su visuomene samprata ir pagrindinės sąvokos

Viešųjų ryšių specialistas

Ryšiai su visuomene – tai kruopščiai suplanuotas procesas, kurio paskirtis daryti poveikį viešajai nuomonei, o jo efektyvumas įvertinamas grįžtamojo ryšio dėka.


Šiuolaikiniai ryšiai su visuomene integruoja įvairias mokslo ir veiklos sritis:
Reklamą;
• Rinkodarą;
• Komunikacijos;
• Psichologijos;
• Sociologijos mokslus;
• Visuomenės nuomonės tyrinėjimus;
• Įvairių kalbų, pranešimų bei brošiūrų rengimą ir pan.
Taigi, svarbu išsiaiškinti konkrečiai organizacijai aktualiausių tikslinių auditorijų vertybes, poreikius, interesus, nuomones ir, atsižvelgiant į šios elgsenos modelį lemiančius veiksnius, pasirinkti tinkamiausią komunikavimo strategiją. Atlikus šį darbą, galima apsispręsti, kokį ryšių su visuomene modelį rinksimės.


Ryšių su visuomene komunikacijos modeliai yra:
 Viešasis. Pasirinkus viešąjį komunikacijos modelį, tam tikra institucija pateikia auditorijai informaciją, kuri gali būti tendencinga ar netiksli (propaganda).
 Informacinis. Šiuo atveju gavėjui pateikiama tiksli ir išsami informacija, tačiau nesidomima pateiktos informacijos poveikiu.
 Dvipusis asimetrinis. Šiuo atveju bandoma koreguoti konkrečios tikslinės auditorijos nuomonę (požiūrį) ir tiriamas poveikio lygmuo.
 Dvipusis simetrinis. Šiuo atveju siekiama tarpusavio supratimo tarp konkrečios institucijos ir tikslinės auditorijos.
 Dvipusis asimetrinis ir dvipusis simetrinis. Šis modelis iliustruoja profesionaliuosius ryšius su visuomene. Organizacijai svarbu ne tik įtikinti konkrečią tikslinę auditoriją, koreguoti jos požiūrį tam tikrais klausimais, bet ir pasiekti tarpusavio santykių darnos ir supratimo.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn